Všeobecné smernice
Publikovanie článku v krajine. Zaručená na 100 dní (po tom je operácia bezplatná, pokiaľ je platforma online). Editori môžu odmietnuť reklamy, ak nezodpovedajú našim hodnotám.

 

Basic

budú zverejnené na našich sieťach

€22.00


Pemium

sú zverejnené v našich sieťach a inzerujú raz mesačne 100 dní v našich sociálnych mediálnych kanáloch

€520.00

 

Dostupné spravodajské portály: 

Newsportal -Nemecko
Newsportal - Švajčiarsko

Hinterlasse Deinen Kommentar