Ktokoľvek berie, dáva.
Využívanie sponzorstva ako komunikačného nástroja má aj naďalej veľký potenciál v rámci komunikačného mixu. YFW nemá žiadny štandard. Náš svetonázor je iný druh.

SPONZUJEME TIETO:
Prémiový trhový stánok so všetkými súvisiacimi právami, prípadne aj s darovaním, ak je to vhodné

KTO SA NAŠA SPONZORÁCIA: NIE PROFIT
Organizácie, ktoré žijú hlavne z darov. Existujú združenia, kluby alebo nadácie, ktoré sa nachádzajú v oblastiach uvedených nižšie: SportKulturSociálnaEkológia

ČISTNÍCI, ČASOPISY A NOVINY,
spoluprácu s nami

VEREJNÉ RUKY A ODDELENIA,
obce, mestá, hasičské zbory, policajné stanice, Interpol a ich organizácie, verejné školy, združenia atď.

GOVERNMENT,
Poslanci, poslanci, všetky politické strany, rady, vládny dom atď.

VYHRADENÉ Z YFW
Žiadosti o sponzorstvo sú preskúmané, kontrolované a schválené YFW. YFW si vyhradzuje právo v prípade podozrenia z porušenia alebo zneužitia - bez varovania - iniciovať okamžité pozastavenie.

Hinterlasse Deinen Kommentar